Tuesday, March 5, 2013

1303.0003 (Mattias Blennow et al.)

Gain fractions of future neutrino oscillation facilities over T2K and
NOvA
   [PDF]

Mattias Blennow, Pilar Coloma, Andrea Donini, Enrique Fernandez-Martinez

1303.0025 (M. Silarski et al.)

Search for the CP violating $K_S \to 3π^0$ decay with the KLOE
detector
   [PDF]

M. Silarski, on behalf of the KLOE-2 Collaboration

1303.0096 (Roman Mizuk)

Recent Belle results in quarkonium physics    [PDF]

Roman Mizuk

1303.0101 (Alexander Bondar et al.)

Status and new results on the Zb resonances    [PDF]

Alexander Bondar, Roman Mizuk

1303.0175 (G. Borissov et al.)

Understanding the like-sign dimuon charge asymmetry in $p \bar{p}$
collisions
   [PDF]

G. Borissov, B. Hoeneisen

1303.0186 (Wolfgang Hollik et al.)

On cascade decays of squarks at the LHC in NLO QCD    [PDF]

Wolfgang Hollik, Jonas M. Lindert, Davide Pagani

1303.0208 (John Ellis et al.)

Associated Production Evidence against Higgs Impostors and Anomalous
Couplings
   [PDF]

John Ellis, Veronica Sanz, Tevong You

1303.0223 (ATLAS Collaboration)

Characterisation and mitigation of beam-induced backgrounds observed in
the ATLAS detector during the 2011 proton-proton run
   [PDF]

ATLAS Collaboration

1303.0236 (A. B. Larionov et al.)

Charmonium production in antiproton-nucleus reactions at low energies    [PDF]

A. B. Larionov, M. Bleicher, A. Gillitzer, M. Strikman

1303.0289 (Wan-Zhe Feng et al.)

Higgs diphoton rate and mass enhancement with vector-like leptons and
the scale of supersymmetry
   [PDF]

Wan-Zhe Feng, Pran Nath

1303.0310 (M. Bergevin et al.)

A potential sterile neutrino search using a two-reactor/one-detector
configuration
   [PDF]

M. Bergevin, C. Grant, R. Svoboda

1303.0526 (ATLAS Collaboration)

Search for third generation scalar leptoquarks in pp collisions at
sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS detector
   [PDF]

ATLAS Collaboration

1303.0553 (Patricia Rebello Teles)

Searches for New Physics in the Standard Model's Electroweak Sector:
Quartic Anomalous Couplings with Vector Boson Fusion and Flavor Changed
Neutral Current in the $SU(3)_{C}\otimes SU(3)_{L}\otimes U(1)_{X}$ model
   [PDF]

Patricia Rebello Teles

1303.0571 (The BABAR Collaboration et al.)

Measurement of an Excess of B -> D(*) Tau Nu Decays and Implications for
Charged Higgs Bosons
   [PDF]

The BABAR Collaboration, J. P. Lees, others

1303.0596 (Marcela Gonzalez et al.)

Limits on Lepton Flavor Violation from μ-e-conversion    [PDF]

Marcela Gonzalez, Thomas Gutsche, Juan Carlos Helo, Sergey Kovalenko, Valery E. Lyubovitskij, Ivan Schmidt

1303.0601 (Ke-Jun Kang et al.)

Introduction of the CDEX experiment    [PDF]

Ke-Jun Kang, Jian-Ping Cheng, Jin Li, Yuan-Jing Li, Qian Yue, Yang Bai, Yong Bi, Jian-Ping Chang, Nan Chen, Ning Chen, Qing-Hao Chen, Yun-Hua Chen, Zhi Deng, Qiang Du, Hui Gong, Xi-Qing Hao, Hong-Jian He, Qing-Ju He, Xin-Hui Hu, Han-Xiong Huang, Hao Jiang, Jian-Min Li, Xia Li, Xin-Ying Li, Xue-Qian Li, Yu-Lan Li, Shu-Kui Liu, Ya-Bin Liu, Lan-Chun Lu, Hao Ma, Jian-Qiang Qin, Jie Ren, Jing Ren, Xi-Chao Ruan, Man-Bin Shen, Jian Su, Chang-Jian Tang, Zhen-Yu Tang, Ji-Min Wang, Qing Wang, Xu-Feng Wang, Shi-Yong Wu, Yu-Cheng Wu, Zhong-Zhi Xianyu, Hao-Yang Xing, Xun-Jie Xu, Yin Xu, Tao Xue, Li-Tao Yang, Nan Yi, Hao Yu, Chun-Xu Yu, Xiong-Hui Zeng, Zhi Zeng, Lan Zhang, Guang-Hua Zhang, Ming-Gang Zhao, Su-Ning Zhong, Jin Zhou, Zu-Ying Zhou, Jing-Jun Zhu, Wei-Bin Zhu, Xue-Zhou Zhu, Zhong-Hua Zhu

1303.0607 (Gang Guo et al.)

Sterile Neutrino Search Using China Advanced Research Reactor    [PDF]

Gang Guo, Fang Han, Xiangdong Ji, Jianglai Liu, Zhaoxu Xi, Huanqiao Zhang

1303.0629 (Antonino Sergi)

Recent results from Kaon Physics    [PDF]

Antonino Sergi

1303.0643 (Chaoyang Li et al.)

Alignment of the photoelectron spectroscopy beamline at NSRL    [PDF]

Chaoyang Li, Hanbin Pan, Shen Wen, Congyuan Pan, Ning An, Xuewei Du, Junfa Zhu, Qiuping Wang

1303.0737 (ALICE Collaboration)

Centrality dependence of Pi, K, p production in Pb-Pb collisions at
sqrt(sNN) = 2.76 TeV
   [PDF]

ALICE Collaboration

1303.0754 (MEG Collaboration et al.)

New constraint on the existence of the mu+-> e+ gamma decay    [PDF]

MEG Collaboration, J. Adam, X. Bai, A. M. Baldini, E. Baracchini, C. Bemporad, G. Boca, P. W. Cattaneo, G. Cavoto, F. Cei, C. Cerri, A. de Bari, M. De Gerone, T. Doke, S. Dussoni, J. Egger, K. Fratini, Y. Fujii, L. Gallia, G. Gallucci, F. Gatti, B. Golden, M. Grassi, A. Graziosi, D. N. Grigoriev, T. Haruyama, M. Hildebrandt, Y. Hisamatsu, F. Ignatov, T. Iwamoto, D. Kaneko, P. -R. Kettle, B. I. Khazin, N. Khomotov, O. Kiselev, A. Korenchenko, N. Kravchuk, G. Lim, A. Maki, S. Mihara, W. Molzon, T. Mori, D. Mzavia, R. Nardo, H. Natori, D. Nicolo, H. Nishiguchi, Y. Nishimura, W. Ootani, M. Panareo, A. Papa, R. Pazzi, G. Piredda, A. Popov, F. Renga, E. Ripiccini, S. Ritt, M. Rossella, R. Sawada, F. Sergiampietri, G. Signorelli, S. Suzuki, F. Tenchini, C. Topchyan, Y. Uchiyama, R. Valle, C. Voena, F. Xiao, S. Yamada, A. Yamamoto, S. Yamashita, Z. You, Yu. V. Yudin, D. Zanello

1303.0758 (Mathieu Ribordy et al.)

Improving the neutrino mass hierarchy identification with inelasticity
measurement in PINGU and ORCA
   [PDF]

Mathieu Ribordy, Alexei Yu Smirnov

1303.0763 (CMS Collaboration)

Search for the standard model Higgs boson produced in association with a
top-quark pair in pp collisions at the LHC
   [PDF]

CMS Collaboration

1303.0823 (D0 Collaboration)

Combined search for the Higgs boson with the D0 experiment    [PDF]

D0 Collaboration